Normativ hüquqi aktlar

Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi barədə Fərman

Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin normativ hüquqi aktlarının və onların struktur elementlərinin, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ xarakterli aktlarının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

“Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının emissiyası və tədavülü Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü Qaydaları

Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası

Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası

Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar

Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar

Emissiya prospektinə və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları

Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası

Depozitar qəbzlərinin buraxılışı, onların dövlət qeydiyyatına alınması və tədavülü Qaydası

Ticarətsonrası sistem və klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar

İnvestisiya fondunun depozitarı tərəfindən pul hesabların açılması, aparılması və pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi Qaydaları

İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi Qaydaları

Qiymətli kağızlara sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiqlənmiş müqavilələr üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsi və həmin müqavilələrin depozitar sistemində qeydiyyatı Qaydası