2020-ci ilin avqust ayı ərzində Milli Depozit Mərkəzi ödəniş agenti qismində dövlət qiymətli kağızları və korporativ istiqrazlar üzrə kupon ödənişlərini həyata keçirmişdir.

  • Maliyyə Nazirliyinin 9 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği 66 882 000 AZN;
  • BOKT Embafinance QSC-nin 2 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği 22 500 AZN təşkil etmişdir.