2021-ci ilin yanvar ayı ərzində Milli Depozit Mərkəzi ödəniş agenti qismində dövlət qiymətli kağızları və korporativ istiqrazlar üzrə aşağıdakı kupon ödənişlərini həyata keçirmişdir.

  1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 11 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği 34 285 514 AZN təşkil etmişdir;
  2. Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 3 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği  2 987 500 AZN təşkil etmişdir;
  3. BOKT Embafinance QSC-nin 1 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği 13 750   AZN təşkil etmişdir;
  4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 1 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği  1 250 000 USD təşkil etmişdir;
  5. Ferrum Kapital MMC- nın 1 istiqraz buraxılışı üzrə ödənişlərin ümumi məbləği 26 050  AZN təşkil etmişdir.