Qiymətli kağızların girov öhdəlikləri ilə yüklənməsinin qeydiyyata alınması üçün ərizə

Qiymətli kağızların girov hüququnda dəyişikliklərin qeydiyyata alınması üçün ərizə

Birjadankənar əqdlərə dair ötürücü sərəncam forması və nümunə

DP hesabdan - CD hesaba bütün qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (hüquqi şəxslər üçün)

DP hesabdan - CD hesaba bütün qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi(fiziki şəxslər üçün)

DP hesabdan - CD hesaba bütün qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (etibarnamə əsasında)

DP hesabdan - CD hesaba təyin edilmiş emitentlər üzrə qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (hüquqi şəxslər üçün) 

DP hesabdan - CD hesaba təyin edilmiş emitentlər üzrə qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (fiziki şəxslər üçün)

DP hesabdan - CD hesaba təyin edilmiş emitentlər üzrə qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (etibarnamə əsasında)

CD hesabdan  CD hesaba bütün qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (hüquqi şəxslər üçün)

CD hesabdan CD hesaba bütün qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (fiziki şəxslər üçün)

CD hesabdan CD hesaba bütün qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi  (etibarnamə əsasında)

CD hesabdan - CD hesaba təyin edilmiş emitentlər üzrə qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (hüquqi şəxslər üçün)

CD hesabdan - CD hesaba təyin edilmiş emitentlər üzrə qiymətli kağızları köçürmə ərizəsi (fiziki şəxslər üçün)

CD hesabdan - CD hesaba təyin edilmiş emitentlər üzrə qiymətli kağızların köçürmə ərizəsi (etibarnamə əsasında)

Reyestr üçün ərizə forması və nümunəsi 

Ödənişdən azad ötürülmə