Ad: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi

VÖEN: 9900012631

 

Bankın adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Mərkəzi filialı

Bankın kodu: 805722

Bank VÖEN: 9900001881

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944 

S.W.I.F.T: IBAZAZ2X     

Təşkilatın h/h: AZ95IBAZ38060019449319509204