Tərəfdaşlarımız
Rusiya Hesablaşma Depozitarı
Ukrayna Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı
Belarusiya Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı
Qazaxıstan Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı
Özbəkistan Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı
Qırğızıstan Mərkəzi Depozitarı
Rumıniya Mərkəzi Depozitarı
Polşa Qiymətli Kağızlar üzrə Mərkəzi Depozitarı
Yunanıstan Mərkəzi Depozitarı
Türkiyə Mərkəzi Depozitarı
SWIFT
Gürcüstan Mərkəzi Depozitarı