• Fondun aktivlərinin uçotu;
  • Fonda məxsus pul vəsaitlərini, qiymətli kağızları və əmlak hüquqlarını təsdiq edən sənədlərin əslini qəbul etmək və saxlamaq;
  • Fondun səhmlərinin və ya paylarının yerləşdirilməsinə (satışına) və geri satın alınmasına nəzarət etmək;
  • Fondun aktivlərinin dəyərinin, hərəkətinin və tərkibinin uçotunu aparmaq;
  • Fondun formalaşdırılması bitdikdən sonra payların dəyərinin düzgün hesablanmasına nəzarət etmək.